Finance

Davek na promet nepremičnin obdavčuje promet z nepremičninami v skladu z Zakonom o davku na promet nepremičnin.

Slenitev prodajne pogodbe za nepremičnino je osnova za odmero davka. Prodajalec ali solastniki morajo vložiti napoved v 15 dneh po sklenitvi prodajne pogodbe pri davčnem uradu na območju katerega nepremičnina leži. Pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak odsvojitelj, za vrednost nepremičnine, ki jo zamenja.

Obrazcu za davek na promet nepremičnin mora priložiti dve podpisani prodajni pogodbi in dokazilo o načinu pridobitve nepremičnine.V postopku za odmero davka na promet nepremičnin ima položaj stranke lahko tudi kupec, če v pogodbi soglasno z prodajalcem prevzema obveznost plačila davka na promet nepremičnin.

 

Davčna stopnja davka na promet nepremičnin znaša 2% od pogodbene cene. 

Če doseženo plačilo ne ustreza ceni, ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka davčne obveznosti, je davčna osnova v odmernem postopku ugotovljena vrednost nepremičnine. Tako je davčna osnova praviloma prodajna cena, lahko pa davčni organ v odmernem postopku ugotovi višjo davčno osnovo, kot je navedena prodajna cena v pogodbi. Davčni organ ustreznost prodajne cene ugotavlja na podlagi primerljivih cen, pri tem se opira na cene, dosežene v prometu primerljivih nepremičnin. Davčno osnovo lahko ugotavlja tudi s pomočjo izvedenca, v postopkih pa tudi zavezanci sami predložijo cenitve.


Zavezanec za plačilo davka je prodajalec nepremičnine. V postopku za odmero davka na promet nepremičnin ima položaj stranke tudi kupec, kadar pogodbeno prevzema obveznosti plačila davka na promet nepremičnin. Vendar zavezanec za plačilo davka ostane prodajalec. To pomeni, da se v primeru, če kupec ne plača davka v predpisanem roku, obračunajo zamudne obresti in uvede postopek prisilne izterjave dolga zoper prodajalca, čeprav je obveznost plačila davka po pogodbi prevzel kupec. Prodajalec lahko v tem primeru na podlagi pogodbe od kupca zahteva povračilo izterjanega davka. Prodajalec mora vložiti napoved za odmero davka na promet nepremičnin v

Davčni organ izda odločbo o odmeri davka na promet nepremičnin in po plačilu davka na pogodbo potrdi, da je bil davek plačan. Brez plačila davka na promet nepremičnine notar ne bo overil podpisa prodajlcev na pogodbi in pogodba ne bo primerna za vpis v zemljiško knjigo.

Obrazec davka na promet nepremicnin

Nekatere nepremičnine so oproščene plačila davka na promet nepremičnin. Za novozgrajene nepremičnine se plačuje davek na dodano vrednost. Pogosto so prodajlci zavezani za plačilo kapitalskega dobička pri prodaji nepremičnine.

Predhodno poznavanje Zakona o davku na promet nepremičnin in z njim povezane zakonodaje, omogoča predvidevanje davčnih obveznosti pred prodajo nepremičnine in prepreči presenečenja za kupca in prodajalca nepremičnin na davčnem uradu.


 
Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Uporablja se z namenom statistike obiska in izboljšanja delovanja.

Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo? Več o piškotkih.